کد خبر 95376

طبق اعلام شرکت آ س پ افزایش سرمایه این شرکت ثبت شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد  شرکت آ.س.پ با نماد آ س پ از ثبت شدن افزایش سرمایه شرکت از محل اورده نقدی خبر داد.

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/03  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/20 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 900,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 100000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/06/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها