کد خبر 95321

شرکت آذریت مجوز افزایش سرمایه از محل اورده نقدی را دریافت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد شرکت آذریت که با نماد «ساذری» در بورس فعالیت دارد مجوز افزایش سرمایه از محل اورده نقدی را دریافت کرد.

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت آذریت  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   6,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   222,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 222,000,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:  
 
  • 222,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
موضوع افزایش سرمایه: خارج شدن از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، احداث خط تولید جدید و پرداخت بدهی های شرکت
 

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 228,000,000,000  ریال به مبلغ 300,000,000,000  ریال از محل آورده نقدی سهامداران (0 ریال)، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (72,000,000,000 ریال)   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

 

 
 
 
 
 

خاطر نشان می سازد، شروع پذیره نویسی حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

 
 
همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

 

ارسال نظر

تازه ها