کد خبر 95320

شرکت مواد غذایی و قندی چهارمحال بختیاری مجوز افزایش سرمایه را دریافت کرد.

به گزارش گایگاه خبری بااقتصاد شرکت مواد غذایی و قندی چهارمحال با نماد «قچاد»مجوز افزایش سرمایه را دریافت کرد.

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   140,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   420,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 420,000,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:  
 
  • 420,000,000,000  ریال از محل سود انباشته،
موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خاطر نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.
     
 
 

 

 

ارسال نظر

تازه ها