کد خبر 95245

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر در یک اصلاحیه پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را دوباره اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر در یک اصلاحیه پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را دوباره اعلام کرد و دلیل اصلاح را  بعضی اشتباهات در متن گزارش توجیهی و اشتباه وارد کردن هدف از انجام افزایش سرمایه در قسمت فرمها اصلاحیه اعلام کرد.

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 70,733,480,000 ریال به مبلغ 141,466,960,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ 1399/05/22 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها