کد خبر 95028

شرکت بهساز کاشانه تهران از انعقاد یک قرداد فروش 7 واحد اداری موسوم به پروژه پل مدیریت به مبلغ 1،950،500 میلیون ریال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت بهساز کاشانه تهران با نماد ثبهساز از انعقاد قرارداد فروش شش دانگ از 7 واحد اداری خود خبر داد که قررداد به شرح زیر است: 

  • موضوع قرارداد
فروش شش دانگ هفت واحد اداری پروژه موسوم به پل مدیریت  
  • تاریخ انعقاد قرارداد
1399/05/21  
  • طرف قرارداد
شرکت مجتمع کاغذسازی راشاکاسپین ایرانیان  
  • مبلغ قرارداد
1,950,500 میلیون ریال  
  • نحوه تسویه
طبق مفاد ماده 5 قرارداد (فایل پیوست)  
  • شرح جزئیات قرارداد
هفت واحد اداری در قالب هفت طبقه با وضع موجود تحت قرارداد شماره 2032 به شرکت مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان فروخته شد. مبلغ قرارداد بر پایه نظر کارشناسی به شماره 03121/ک/99 مورخ 1399/03/10 و براساس مزایده برگزار شده مطابق با آگهی های منتشر شده در در روزنامه همشهری مورخ 99/04/09 و روزنامه اطلاعات مورخ 99/04/11 و روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 99/04/15، مبلغ 1،950،500،000،000 ریال تعیین شده که مبلغ 585،150،000،000 ریال پرداخت شده و مابقی این مبلغ طی 8 قسط به شرح ماده 5 قرارداد مذکور پرداخت میگردد. همچنین مبلغ 195،050 میلیون ریال از بابت 10% هنگام تحویل واحد به شرکت بهساز کاشانه تهران نقدا پرداخت خواهد شد. مطابق با ماده 10 قرارداد مذکور، نقل و انتقال سند پس از تسویه کامل تعهدات توسط خریدار انجام خواهد گرفت.  
  • تاریخ مؤثر اجرای قرارداد
1399/05/21  
 
 

 

 

ارسال نظر

تازه ها