کد خبر 94824

صورت مالی منتهی به مرداد شبریز نشان می‌دهد در دوره مذکور سود خالص برای هر سهم این شرکت برابر با 98 تومان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پالایش نفت تبریز با توجه به نرخ‌های خوراک جدید صورت مالی 5 ماهه منتهی به پایان مرداد را با درآمد عملیاتی 8336.2 میلیارد تومان و بهای تمام شده 7737 میلیارد تومان منتشر کرده است. با توجه به درآمد و بهای تمام شده عنوان شده سود ناخالص شبریز 599 میلیارد تومان و سود خالص 979.6 میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب سود خالص برای هر سهم معادل 98 تومان تحقق یافته است.

شبریز

ارسال نظر

تازه ها