کد خبر 94513

یک عضو شورای عالی بورس تکذیب کرد

عضو شورای عالی بورس شایعات پیچیده در بازار مبنی بر افزایش دامنه نوسان به 10 درصد را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  عضو شورای عالی بورس شایعه افزایش دامنه نوسان بازار از 5 درصد به 10 درصد را تکذیب کرد.

 سعید اسلامی بیدگلی با اشاره به اینکه امروز بعد از ظهر جلسه شورای عالی بورس برگزار خواهد شد، گفت: جلسات روز سه شنبه بعد از ظهر شورای عالی بورس، یک سلسله نشست های روتین است که هر دو هفته یکبار برگزار می شود. تا این لحظه که من در حال صحبت با شما هستم چنین موضوعی طرح نشده اما رییس سازمان بورس که سخنگوی شورای عالی بورس هستند بر اساس بندی که در دستور شورای عالی بورس با عنوان «سایر» است این اختیار را دارد که چنین موضوعی را خارج از دستور جلسه مطرح و درباره آن تصمیم گیری کند. اما تا این لحظه هیچ موضوعی در این خصوص طرح نشده است./همفکران

 

ارسال نظر

تازه ها