کد خبر 90197

در مجمع بورس انرژی تصویب شد

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به عضویت هیأت‌مدیره بورس انرژی درآمد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بورس انرژی مورخ ۹۹/۰۴/۰۱ انتخاب هیأت‌مدیره برگزار گردید و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به عضویت هیأت‌مدیره بورس انرژی درآمد.

به گزارش روابط‌عمومی کانون کارگزاران، آرا مأخوذه به شرح ذیل می‌باشد.

از مجموع ۴۲۰/۴۶۴/۳۶۵ سهم حاضر و ۲/۷۹۴/۸۵۱/۰۲۲ رای شمارش شده، نتایج ذیل حاصل گردید:

۱- سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با مجموع آرا ۳۹۷/۴۲۵/۴۹۴

۲- سرمایه‌گذاری برق و اب صبا با مجموع آرا ۳۷۲/۴۰۱/۹۰۰

۳- نفت و گاز پارسیان با مجموع آرا ۳۶۶/۳۰۰/۱۴۰

۴- سرمایه‌گذاری اهداف با مجموع آرا ۳۴۹/۱۵۰/۰۷۰ 

۵- کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با مجموع آرا ۳۴۰/۴۶۰/۹۱۴ 

۶- کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با مجموع آرا ۳۳۶/۲۶۶/۴۹۵

۷- گروه مالی ملت با مجموع آرا ۳۲۲/۲۵۹/۰۰۰ 

۸- بیمه ملت با مجموع آرا ۳۰۰/۱۸۱/۶۰۹

۹- تولید انرژی صفا با مجموع آرا ۶/۹۵۰/۰۰۰ 

۱۰- بانک تجارت با مجموع آرا ۳/۱۴۱/۴۰۰ 

 

ارسال نظر

تازه ها