کد خبر 77838

واگذاری سهام

بانک پاسارگاد (وپاسار) از برگزاری مزایده برای عرضه سهام خود در شرکت‌های بیمه پاسارگاد، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، مپنا و ارزش آفرینان پاسارگاد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بانک پاسارگاد که با سرمایه 5.04 هزار میلیارد تومانی در بازار اول بورس حاضر است از عرضه سهام چهار شرکت بورسی و فرابورسی بیمه پاسارگاد، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ،مپنا و ارزش آفرینان پاسارگاد از طریق مزایده خبر داد و آماده بازگشایی نماد شد.

بر این اساس، "وپاسار" اعلام کرد: در نظر دارد در راستای اجرای مفاد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و به منظور کاهش سرمایه گذاری های غیر بانکی نسبت به عرضه سهام شرکت های بیمه پاسارگاد، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ،مپنا و ارزش آفرینان پاسارگاد اقدام کند.

 

ارسال نظر

تازه ها