کد خبر 7636

اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به صورت حسابرسی نشده منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با سرمایه 25 میلیارد تومان، در صورت مالی 9 ماهه خود نشان می دهد رقم دارایی های جاری 29 میلیارد تومان و بدهی های جاری 30 میلیارد تومان است.

درآمدهای عملیاتی با رشد 46 درصدی 27 میلیارد تومان و بهای تمام شده آن با 41 درصد رشد 29 میلیارد تومان برآورد شده است.

زیان خالص شرکت با کاهش 34 درصدی از 4 میلیارد تومان به 3 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است و سودخالص هر سهم نیز با 74 درصدی کاهش معادل 117 ریال منظور شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها