کد خبر 7626

انتشار صورت های مالی 3 ماهه،6 ماهه و 9 ماهه از طرف بانک صادرات نشان دهنده گام های نخستین این بانک برای بازگشایی هر چه سریع تر نماد در بورس است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، آخرین صورت مالی منتشره متعلق به دوره 9 ماهه تا پایان آذر 96 است که قابل توجه ترین بخش آن را می توان افزایش مطالبات بانک از دولت دانست. رقم بدهی دولت به بانک با افزایش 40 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل رو به رو بوده است و از رقم 15 هزار میلیارد تومان به 21 هزار میلیارد تومان رسیده است مطالبه ای که در شرایط فعلی در صورت تسویه شدن یا کاهش یافتن می تواند کمک بزرگی در جهت رفع موانع موجود داشته باشد. سایر مطالبات از جمله مطالبات از بانک مرکزی و مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری نیز به ترتیب 14 هزار میلیارد تومان و 4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در سمت مقابل ترازنامه شاهد افزایش بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و هم چنین افزایش بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری هستیم که ارقام آن ها به ترتیب 25 هزار میلیارد تومان و 5 هزار میلیارد تومان بیان شده، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نیز با رشد 11 درصدی 93 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. 

جمع درآمدهای مشاع و غیر مشاع بانک به ترتیب رشد 17 و 20 درصدی را با رقم های 9 هزار و 3 هزار میلیارد تومان نشان می دهند. 

کاهش 31 درصدی رقم زیان خالص و رسیدن آن به 3 هزار میلیارد تومان نشان دهنده خارج شدن تدریجی بانک از زیان و حرکت به سمت سودسازی است.

 

ارسال نظر

تازه ها