کد خبر 7618

اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 شرکت نفت پاسارگارد با نماد "شپاس" به صورت حسابرسی نشده منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد،شرکت نفت پاسارگارد با سرمایه ثبت شده 60 میلیارد تومان و سرمایه ثبت نشده 180 میلیارد تومان در صورت های مالی 9 ماهه تا پایان آذر 96 جمع دارایی های جاری را 781 میلیارد تومان و جمع بدهی های جاری 674 میلیارد تومان اعلام کرده است که به ترتیب کاهش 10 و 29 درصدی را به همراه داشته اند.

درآمدهای عملیاتی با افزایش 53 درصدی 1407 میلیارد تومان و بهای تمام شده آن با 57 درصد رشد 1296 میلیارد تومان گزارش شده،سود عملیاتی نیز با رشد 31 درصدی 82 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

سود خالص شرکت نیز از رقم 44 میلیارد تومان به 49 میلیارد ارتقا یافته است اما سود خالص برای هر سهم کاهش 72 درصدی داشته و معادل 205 ریال منظور شده است.  

 

ارسال نظر

تازه ها