کد خبر 7613

صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/09/30 شرکت سیمان مازندران به صورت حسابرسی شده منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت سیمان مازندران با سرمایه 82 میلیارد تومان در ترازنامه تلفیقی خود جمع دارایی های جاری را 189 میلیارد تومان و بدهی های جاری را 219 میلیارد تومان اعلام کرده است.

سرمایه گذاری های کوتاه مدت با کاهش 45 درصدی 1 میلیارد تومان و سرمایه گذاری های بلند مدت نیز با کاهش 22 درصدی 17 میلیارد تومان گزارش کرده است.

درآمدهای عملیاتی با رشد 34 درصدی 142 میلیارد تومان و بهای تمام شده آن نیز با 21 درصد رشد 80 میلیارد تومان برآورد شده است.

هزینه های مالی با 34 درصد تغییرمثبت 11 میلیارد تومان و تسهیلات مالی با رشد 17 درصدی 68 میلیارد تومان اعلام گردیده است.

سودخالص شرکت افزایش 80 درصدی را با رقم 29 میلیارد تومان نشان می دهد اما سود خالص برای هر سهم با کاهش 40 درصدی رو به رو بوده و معادل 353 ریال منظور شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها