کد خبر 76121

بانک پارسیان در صورت مالی پایان شهریور ماه به ازای هر سهم 615 ریال زیان شناسایی کرده است و این میزان زیان شناسایی شده بسیار بیشتر از سال گذشته خود است، و این زیان همچنان جبران نشده و در جای خود قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد، بانک پارسیان با سرمایه ۲۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بانک پارسیان در دوره یاد شده، مبلغ ۱۴ هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۴۵۹ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۶۱۵ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش چشمگیری در شناسایی زیان داشته است.

در گزارش حسابرسی شده بانک پارسیان نسبت به گزارش حسابرسی نشده، افزایش ۵ درصدی زیان هر سهم به سبب افزایش سود علی الحساب سپرده‎های سرمایه گذاری مشاهده می شود.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۴۸ هزار و ۴۶۹ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"وپارس" در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲ هزار و ۵۱۹ میلیارد و ۷۰۳ میلیون ریال سود خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۰۶ ریال سود به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود./سنا

 

ارسال نظر

تازه ها