کد خبر 7612

شرکت بیمه البرز صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 96 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، صورت های مالی 9 ماهه تا پایان آذر 96 شرکت بیمه البرز با سرمایه 400 میلیارد تومان نشان می دهد مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان رشد 38 درصدی داشته و بیانگر رقم 1050 میلیارد تومان است اما مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی با کاهش 47 درصدی رقم 24 میلیارد تومان را نشان می دهد.سرمایه گذاری های بلندمدت نیز با رشد 22 درصدی 387 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

در سمت دیگر ترازنامه بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی 65 میلیارد تومان،ذخایر حق بیمه 1147 میلیارد تومان،ذخیره خسارت معوق 507 میلیارد تومان و ذخیره ریسک های منقضی نشده 26 میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان کل حق بیمه های صادره 1566 میلیارد تومان و درآمد حاصل از آن ها با 10 درصد رشد  1416 میلیارد تومان اعلام شده، هزینه خسارت نیز با رشد 7 درصدی رقم 1045 میلیارد تومان را نشان می دهد.

سود خالص 43 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و بیانگر رشد 8 درصدی است،سود خالص برای هر سهم نیز با درصد رشد مشابه 108 ریال منظور گردیده است.

سود دریافتی از سپرده های بانکی کوتاه مدت،بلند مدت و اوراق مشارکت به ترتیب 3 میلیارد تومان،33 میلیارد تومان و 5 میلیارد تومان براورد شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها