کد خبر 66023

یادداشت رئیس کل بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی در جدیدترین یادداشت خود نوشت؛ گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکت های بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را در بر می‌گیرد نشان می‌دهد رشد تولید صنعتی شهریور نسبت به مرداد ۱.۲ درصد مثبت بوده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال ۹۸ روند رشد منفی صنعتی بطور ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است.

شاخص مستخرج از ۲۳۰ شرکت صنعت بورسی هم راستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و لذا با توجه به اینکه شاخص های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شود این شاخص بورسی می‌تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت کننده ای مناسب از مثبت شدن رشد غیر نفتی کشور باشد که در آمار سه ماهه اول سال نیز مشهود بود.

این نکته مهم را نیز باید تاکید نمایم که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و بایستی در مورد تشکیل سرمایه ثابت در کشور و نرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده ای دارد چاره جویی کرد.

ارسال نظر

تازه ها