کد خبر 59091

شاپور محمدی

شاپور محمدی خبر داد مالیات عایدی بر سرمایه مشمول بازار سهام نیست.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: مالیات عایدی بر سرمایه مشمول سهامداران و بازار سرمایه نخواهد شد. 

محمدی ادامه داد: به پیشنهاد نهاد ناظر بازار سرمایه و با موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، معاملات بازار سهام از دایره مالیات بر عایدی سرمایه خارج بود.در جلساتی که با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برگزار شد نهاد ناظر همواره از عملکرد شفاف بنگاه های حاضر در بورس حمایت کرده است.در این جلسات تاکید کردیم ناشران بورسی ضمن ارایه اطلاعات صحیح مالی بیشترین میزان مالیات را پرداخت می کنند و از سوی دیگر بازار سرمایه مسیر هموار هدایت نقدینگی به بخش مولد اقتصاد است.با این پیش فرض ها، سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد کرد تا معاملات بازار سرمایه از دایره مالیات بر عایدی سرمایه خارج شود و دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با این پیشنهاد موافقت کردند.بنابراین بازار سرمایه کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

ارسال نظر

تازه ها