کد خبر 56041

سرانجام نوری آمد

سرانجام پس از سخنان متفاوت پیرامون عرضه سهام پتروشیمی نوری، عرضه اولیه نوری در روز شنبه ۲۲ تیرماه ۹۸ انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت پتروشیمی نوری در روز ۲۲ تیر ۹۸ در دامنه قیمتی ۲۹۵۰ تا ۳۱۲۵ برای نخستین بار عرضه خواهد شد. در این عرضه به هر سهم حقیقی یا حقوقی ۱۰۰۰ سهم تعلق خواهد گرفت.

حداکثر نقدینگی لازم جهت شرکت در این عرضه ۳ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان است.

IMG_20190708_202520_204

ارسال نظر

تازه ها