کد خبر 53189

صورت مالی 97 بانک صادرات منتشر شد

صورت مالی 97 بانک صادرات نشان می‌دهد زیان نزدیک به چهار هزار میلیارد تومانی بانک در سال 96 با کاهش 80 درصدی به 767 میلیارد تومان رسیده است. افزایش درآمدها و مدیریت هزینه‌ها موجب عملکرد فوق‌العاده بانک در سال 97 شده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بانک صادرات در صورت مالی 97 خود از درآمد 8 هزار و 732 میلیارد تومانی خبر داد. دو هزار و 292 میلیارد تومان سهم بانک از درآمد مشاع و شش هزار و 439 میلیارد تومان مربوط به درآمد غیر مشاع است.

مقایسه درآمد بانک صادرات در سال 97 نسبت به سال 96 نشان می‌دهد درآمد بانک از پنج هزار و 886 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 48 درصدی (معادل دو هزار و 846 میلیاردتومان) به 8 هزار و 732 میلیارد تومان رسیده است. هزینه بانک نیز از 9 هزار و 450 میلیارد تومان در سال 96 با رشد زیر یک درصد به 9 هزار و 494 میلیارد تومان رسیده است. درواقع هزینه بانک تنها 44 میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که شاهد افزایش دو هزار میلیارد تومانی درآمد بانک در سال 97 بوده‌ایم.

1

درآمد بانک صادرات بیش از دو هزار میلیارد تومان افزایش یافت

بانک صادرات در سال 96 مبلغ سه هزار و 588 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است. اما بررسی روند درآمدی و هزینه‌ای بانک صادرات نشان می‌دهد، هزینه‌های بانک در سال 97 تغییری نداشته اما درآمدهای بانک رشد دو هزار میلیارد تومانی را رقم زده است.

سهم بانک از درآمد مشاع در سال 96 مبلغ 969 میلیارد تومان بوده که در سال 97 به دو هزار و 293 میلیارد تومان رسیده است به عبارتی رشد هزار و 324 میلیارد تومانی رقم زده است. همچنین درآمد غیرمشاع بانک در سال 97 رشد هزار و 522 میلیارد تومانی داشته است به این ترتیب افزایش درآمدهای بانک به رشد درآمدهای مشاع و غیر مشاع وابسته بوده که افزایش درآمد مشاع بانک به دلیل رشد قابل توجه هزار و 764 میلیارد تومانی سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی است.

افزایش درآمد غیر مشاع بانک به دلیل افزایش 278 میلیارد تومانی درآمد کارمزدی و سایر درآمدها و همچنین رشد قابل توجه درآمدهای حاصل از مبادلات ارزی می‌باشد. بانک صادرات از محل مبادلات ارزی در سال 97، دو هزار و 343 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که این میزان نسبت به سال 96 رشد هزار و 428 میلیارد تومانی را رقم زده است.

هزینه بانک صادرات افزایش نیافت

در پی افزایش درآمد بانک صادرات انتظار بر این است که به تناسب افزایش درآمدها، هزینه بانک نیز افزایش یابد اما بررسی و مقایسه هزینه بانک طی دو سال اخیر نشان می‌دهد، هزینه بانک از ثبات قابل توجهی برخوردار بوده و در بخش هزینه مطالبات مشکوک الوصول، هزینه‌های مالی شاهد کاهش هزینه‌های بانک بوده‌ایم.

در سال 97 شاهد افزایش جذب سپرده بوده‌ایم که این امر موجب شده است نقدینگی بانک افزایش یابد و در نتیجه منابع در اختیار بانک جهت کسب درآمد بالاتر فراهم شود از سوی دیگر افزایش نقدینگی منجر به کاهش استقراض از بانک مرکزی و کاهش هزینه مالی و در نتیجه افزایش حاشیه سود بانک می‌گردد. که اثرات این عوامل منجر به بهبود عملکرد بانک در سال 97 شده است.

79 درصد از زیان خالص بانک صادرات از بین رفت/ بانک صادرات در پی ورود به سود خالص

بنابراین برایند درامدها و هزینه‌ها، کاهش 79 درصدی زیان خالص شرکت می‌باشد. بانک صادرات در سال 96 زیان خالص سه هزار و 588 میلیارد تومانی شناسایی کرده است که این میزان از زیان خالص با وجود عملکرد خیره کننده بانک به 767 میلیارد تومان کاهش یافته است. به این ترتیب انتظار می‌رود زیان خالص بانک در سال 98 از بین رفته و به سود خالص برسد.

 

ارسال نظر

تازه ها