کد خبر 52916

بررسی صورت مالی پتروشیمی شبصیر

بررسی صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 97 پتروشیمی قائدبصیر نشان می‌دهد، این شرکت در سال گذشته توانسته است با یک عملکرد مطلوب و رو به رشد به ازای هر سهم حدود 225 تومان سود محقق کند.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت پتروشیمی قائد بصیر به عنوان اولین تولید کننده ABS و SAN در بخش خصوصی فعالیت دارد، صورت مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/97 توسط "شبصیر" ارائه شده است. در این صورت مالی میزان دارایی جاری در سال 97 برابر با 266 میلیارد تومان است که این عدد نسبت به رقم 166 میلیارد تومانی سال گذشته 60 درصد افزایش را نشان می‌دهد. از طرفی بدهی‌های جاری در سال 96 برابر با  100 میلیارد تومان بوده که با افزایش 37 درصدی به 137 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.  

 نسبت جاری در سال 97 برابر با 0.92 و در سال 96 برابر با 0.15 برآورد می‌شود، بیشتر شدن این نسبت در مقایسه با سال قبل آن نشان دهنده این است که اعتبار دهندگان می‌توانند نسبت به پرداخت مطالباتشان در سررسیدهای مشخص اطمینان بیشتری داشته باشند.

1

89 درصد از درآمد مربوط به فروش داخلی است

درآمد عملیاتی "شبصیر" برابر با 475 میلیارد تومان است که 11درصد از این مبلغ مربوط به فروش صادراتی گرانول ABS و 89 درصد مربوط به فروش داخلی محصول نام برده است. بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی در دوره مالی مورد بررسی با 47 درصد افزایش نسبت به سال 96 به 249 میلیارد تومان رسیده است.

2

روند سودسازی رو به رشد شبصیر در سال 97

میزان سود خالص در سال 96 برابر با 31 میلیارد تومان بوده که با تغییر 139 درصدی به 74 میلیارد تومان در سال 97 افزایش یافته است. سود ناخالص نیز در سال 97 نسبت به سال قبل، 33 درصد رشد داشته و از 83 میلیارد تومان به 110 میلیارد تومان رسیده است. هم‌چنین میزان سود عملیاتی نیز 107 میلیارد تومان گزارش شده که باتوجه به سال 96 از افزایش 42 درصدی حکایت دارد.

بدین ترتیب سود خالص هر سهم از 94 تومان با 139 درصد افزایش به 225 تومان رسیده است.

3

ارسال نظر

تازه ها