کد خبر 51176

با اقتصاد گزارش می‌دهد

چگونگی دریافت سود سهام پس از گذشتن یک سال مالی همواره سوالی است که برای بسیاری از سهامداران پیش می‌آید. در حال حاضر سود سهام شرکت‌ها به دو صورت مراجعه حضوری به شعبی که شرکت معرفی می‌کند یا واریز به شماره حسابی که سهامدار اعلام کرده است انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، آغاز فصل مجامع همواره با بحث جذاب تقسیم سود گره خورده است. سهامدارانی که تا زمان برگزاری مجمع یک شرکت جزء سهامداران آن باشند می‌توانند پس از برگزاری مجمع عمومی و تصویب صورت‌های مالی برای دریافت سود سهام خود اقدام کنند.

میزان سود تقسیمی هر شرکت در مجمع و با حضور سهامداران تعیین شده و به رای گذاشته می‌شود. سپس تصویب شده و بر اساس ماده 240 قانون تجارت شرکت موظف است ظرف مدت 8 ماه پس از برگزاری مجمع سود سهام را به سهامداران بپردازد.

در ادامه تعدادی از شرکت‌ها که زمان بندی سود خود را اعلام کرده‌اند آورده شده است.

شرکت‌هایی که در ذیل نام آن‌ها آورده شده تنها تعداد اندکی از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه هستند و تنها جهت نمونه‌ و آشنایی با نحوه دریافت سود سهام از آن‌ها نام برده‌ایم برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص بهتر است به سامانه "کدال" مراجعه کرده و با جستجوی نام نماد یا نام شرکت مورد نظر از چگونگی دریافت سود اطلاع حاصل نمایید. 

نام نماد

زمان‌بندی پرداخت سود به حقیقی

نحوه دریافت

وصنا

98/3/1 تا 98/4/31

مراجعه به شعب بانک کشاورزی

تنوین

از 98/3/18

مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین

دارو

98/9/1 تا 98/10/30

مراجعه به شعب بانک رفاه

کنور

98/6/1 تا 98/7/31

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

غگلستا

98/6/1 تا 98/10/26

 

مراجعه به شعب بانک ملت

دیران

98/8/15 تا 98/10/1

 

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

خموتو

98/9/1تا 98/10/30

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

مداران

از 98/6/1

مراجعه به شعب بانک رفاه

کالا

از 98/4/1

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

کی بی سی

98/10/1 تا 98/10/15

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

فباهنر

98/5/1 تا 98/6/31

مراجعه به شعب بانک تجارت

غمهرا

98/10/1 تا 98/28/11

واریز به شماره حساب بانک تجارت یا ملت اعلام شده توسط سهامدار

پدرخش

98/10/22 تا 98/11/30

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

سغرب

98/9/2 تا 98/10/25

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

غپینو

از 98/7/1

مراجعه به شعب بانک سپه

ساروم

98/8/1 تا 98/10/30

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

دسبحان

98/8/30 تا 98/10/24

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

وایران

98/7/1 تا 98/8/30

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

فخاس

از 98/10/1

از طریق سیستم فراگیر بانک تجارت

کفرا

98/4/15 تا 98/8/15

مراجعه به شعب بانک رفاه

سپرده

98/8/29 به صورت یکجا

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

دتماد

98/9/1تا 98/10/30

مراجعه به شعب بانک رفاه

دسانکو

مهرماه 98

مراجعه به شعب بانک پارسیان

افرا

از 98/4/12

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

سیستم

از98/3/23

مراجعه به شعب بانک ملت

بنیرو

پس از مجمع تا تاریخ 98/11/7

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

سخوز

از98/8/1 تا 98/10/31

 

مراجعه به شعب بانک تجارت

ولبهمن

از 98/10/1

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

اخابر

98/4/29 تا 98/6/29

مراجعه به شعب بانک پارسیان

غمینو

98/5/1 تا 98/10/30

مراجعه به شعب بانک سپه

سفار

98/7/1 تا 98/10/30

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

کچاد

98/5/1 تا 98/8/30

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

دقاضی

دی 98

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

رتکو

98/6/15 تا 98/11/8

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

لبوتان

98/10/7 تا 98/10/30

واریز به شماره حساب اعلام شده توسط سهامدار

شنفت

از 98/4/1

مراجعه به شعب بانک سپه

توریل

98/6/1 تا 98/10/1

مراجعه به شعب بانک ملت

سفانو

شهریور 98

مراجعه به شعب بانک تجارت

زفکا

98/7/15 تا 98/10/30

مراجعه به شعب بانک تجارت

اعتلا

98/6/16 تا 98/8/14

مراجعه به شعب بانک پارسیان

 

ارسال نظر

تازه ها