کد خبر 50278

مدیرعامل کارگزاری بانک دی؛

ریسک‎های بدست آمده از اعطای اعتبارات ازجمله توقف نماد، خارج شدن از تابلوهای بورس یا نکول‌هایی که در گذشته اتفاق می‎افتاد به حداقل ممکن رسیده است.

به گزارش بااقتصاد، خرید اعتباری سهام که به گفته کارشناسان یکی از نیاز‌های بازارسرمایه و کمک به مشتریان بازار سهام به شمار می‌رود، روشی است که براساس آن کارگزاران می‌توانند در یک قرارداد دو جانبه اعتبار لازم مشتریان خود را از طریق منابع بانکی تامین کنند.

فردین آقابزرگی، درباره سیاست‎های خرید اعتباری کارگزاران به بااقتصاد گفت: خرید اعتباری نظام متعارفی است که تمام بازارهای سرمایه دنیا براساس آن، یک سطح اعتباری از جانب کارگزار به مشتریان با مکانیزمی مشخص اعطاء می‌شود. از آنجا که کارگزای خودش منابع را دریافت نمی‎کند و صرفا مشتری از بانک وابسته، اعتبار را دریافت می‎کند از این رو هیچ گونه متضادی با موضع فعالیت شرکت کارگزاری ندارد.

وی تاکید کرد: این خط اعتباری از گذشته هم بوده و درحال حاضر هم جاری است و بایک نظام کنترلی، مانند کمیته پایش که رصد می‎کند، به شکل نظامند این مسایل را زیرنظر می‎گیرند.

آقابزرگی در ادامه افزود: ریسک‎های بدست آمده از اعطای اعتبارات ازجمله توقف نماد، خارج شدن از تابلوهای بورس یا نکول‌هایی که در گذشته اتفاق می‎افتاد به حداقل ممکن رسیده است؛ هرچند جای اصلاحات مناسب و بیشتری هم دارد اما هیچ گونه تاثیر یا عامل کاهنده در جهت کاهش حجم معاملات محسوب نمی‎شود. چه بسا تمایل بیشتری ایجاد می‎شود که اگر این مکانیزم را کنار بگذاریم و درنظر نگیریم که عواید بدست آمده برای سازمان بورس، شرکت‎های کارگزاری و حتی برای مشتریان به مراتب افت می‎کند، اگر این مکانیزم را اجرا کنیم تنها نظام بازارسرمایه و بورسی هستیم که از مکانیزم اعتبار یا خط اعتباری و کردیت استفاده نمی‎کند.

به گفته مدیرعامل کارگزاری بانک دی، این ابزاری است که نه تنها بازارسرمایه ما بلکه تمام بورس‎های دنیا و کارگزاری در سطح دنیا هم همین کار را انجام می‌دهند، از این رو به نظر می‌رسد لزومی به نگرانی در این زمینه نیست و توضیحات لازم را مسوولان هم در این رابطه دارند.

 

 

ارسال نظر

تازه ها