کد خبر 50180

مدیر امور سهام و مجامع شرکت ملی مس ایران، تصریح کرد:

مدیر امور سهام و مجامع شرکت ملی مس ایران، صادرات مس را بدون وقفه دانست و گفت: تاثیر تحریم های اخیر غرب بر فلزات ایران بسیار اندک است و در صادرات کالاهایی مانند مس، روی و فولاد، بیشتر گرفتار قوانین و آیین نامه های دست و پاگیر داخلی هستند.

 

بهروز رحمتی، در گفت وگو با خبرنگار «بااقتصاد»، بیشترین نگرانی صنایع فلزی را محدودیت های داخلی برشمرد و افزود: در سال 97، بیش از 250 هزار تن (2 برابر مصرف داخلی) کاتد مس، 24 میلیون تن فولاد و حدود 60 تا 70 درصد مازاد تولید روی، را صادر کردیم.

وی با طرح این پرسش که برای کالاهای صادرات محورکه مازاد مصرف داخلی هم دارند، چرا صادرکنندگان باید انواع مجوز از سازمان های خاص و دستگاه های دولتی بگیرند، تصریح کرد: در بحبوحه تحریم های غرب، مقررات و بخش نامه های خلق الساعه داخلی از سال 97 تاکنون، بیشتریم آسیب را به صادرات به ویژه صادرات مس و فلزات دیگر، وارد کرده است.

مدیر امور سهام و مجامع شرکت ملی مس، افزود: به باور من، دولت باید اجازه دهد مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ایجاد و بازار از این طریق کنترل شود. نرخ های دستوری برای ارز و بازگشت ارز صادراتی، مواردی از این دست هستند. برای نمونه، نرخ ارز 4200 تومانی در سال گذشته تقاضای کاذب در این بازار ایجاد کرد.

رحمتی اظهار کرد: امسال نیز تاکید دولت بر نرخ ارز نیمایی است که گپ 50 درصدی قیمت آن با بازار آزاد، مشکلاتی در مکانیسم عرضه و تقاضا به وجود آورده است و از آنجایی که بر صادرات مس و بازگشت ارز صادراتی آن کنترل های کاملی انجام می شود، نیازی هم به ایجاد مقررات و آیین نامه های دست و پا گیر نبود.

وی همچنین تاثیر تحریم های اخیر فلزات را بر بازار سرمایه و بورس نیز غیر قابل توجه دانست و گفت: اوج تحریم های غرب در سال 92 بود که محدودیت هایی برای بانک مرکزی ایجاد شد. در همان زمان بخش کوچکی از مشتریان خارجی را در اروپای غربی و امریکای شمالی از دست دادیم که تاثیر چندانی بر صادرات ما نگذاشت.

مدیر امور سهام و مجامع شرکت ملی مس، تصریح کرد: با این تفاسیر، تاثیر موارد تحریمی اخیر فلزات بر صادرات ناچیز بوده و پیامدهای منفی زیادی هم در بازارهای داخلی مانند بورس نداشته است.

ارسال نظر

تازه ها