کد خبر 49555

به صورت بلوک غیر مدیریتی

بیش از یک میلیارد سهم بانک ملی ایران در شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در قیمت پایه 4589 ریال به صورت بلوک غیرمدیریتی واگذار می2شود.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بانک ملی ایران قصد دارد 7.5 درصد از سهام خود در شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی را به قیمت پایه هر سهم 4589 ریال در تاریخ 24 اردیبهشت 98 به صورت بلوک غیر مدیریتی به فروش برساند.

وبانک

ارسال نظر

تازه ها