کد خبر 49459

براساس اطلاعیه منتشر شده در کدال؛

براساس اطلاعیه‌ درج شده در کدال، شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با نماد کمرجان(ذکمرجان) و شرکت داروسازی شهید قاضی با نماد دقاضی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز افزایش سرمایه دریافت کردند.

به گزارش بااقتصاد، براین اساس، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع اعلام شد.

 شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با سرمایه فعلی، 40 میلیارد ریالی با 30 میلیون سهم قابل انتشار و ارزش اسمی هر سهم هزار ریال، مجوز افزایش سرمایه به مبلغ 30 میلیارد ریال را  دریافت کرد.

منبع تأمین افزایش سرمایه 30 میلیارد ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی است که با موضوع اصلاح ساختار مالی انجام می‌شود.

شروع پذیره نویسی حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم گرفتن مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است که، مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نیست.

براساس اطلاعیه دیگری در کدال، شرکت داروسازی شهید قاضی با نماد دقاضی نیز، با سرمایه 135 میلیاردریالی با 270 میلیون سهم قابل انتشار و ارزش اسمی هر سهم هزار ریال مجوز افزایش سرمایه 270 میلیارد ریالی را از دریافت کرد.

منبع تأمین مالی این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی است. این افزایش سرمایه با هدف اجرای طرح توسعه سالن‎های تولید و خرید و نوسازی تجهیزات و تآسیسات انجام می‌شود.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها