کد خبر 47271

شفاف‌سازی حسیر

در آخرین شفاف‌سازی شرکت ریل سیر کوثر (حسیر) شاهد ارائه توضیحاتی از سوی این شرکت هستیم.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت ریل سیر کوثر شفاف سازی خود را به صورت ذیل ارائه نمود:

احتراماً پیرو اطلاعیه افشای قبلی در خصوص شرکت فرعی به استحضار می رساند که شرکت پرتوبارفرابر خلیج فارس در سال 1391 با موضوع فعالیت در زمینه نیروگاهی تاسیس شد اما به علت عدم فعالیت متوقف بوده و در نتیجه فاقد زیان انباشته و یا هرگونه بدهی به نهاد یا سازمان خاصی می باشد. سرمایه شرکت مذکور در ابتدا 100 میلیون ریال و سهامدار عمده آن شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس بوده است که در تاریخ 97/07/25 مالکیت سهام از شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به شرکت ریل سیرکوثر منتقل شد و این شرکت مالک 99/8 درصدی شرکت پرتوبارفرابر خلیج فارس گردید. همچنین در تاریخ97/10/26 سرمایه شرکت پرتوبارفرابرخلیج فارس از 100 میلیون ریال به 10 میلیارد ریال افزایش یافت و چون این افزایش سرمایه از محل مطالبات ایجاد شده بواسطه در اختیار داشتن واگنهای لبه کوتاه شرکت ریل سیرکوثر بوده است این شرکت مالک 100درصدی شرکت مذکور گردید. طبق مصوبه هیات مدیره مورخ 97/12/27 و فاکتورهای شماره 97031 و 97035 مورخ97/12/28 شرکت ریل سیر کوثر تعداد 437 دستگاه واگن لبه کوتاه و 134 دستگاه واگن مخزندار جمعاً به ارزش دفتری و بمبلغ 601،437 میلیون ریال به شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس منتقل و مقرر شد تسویه این واگنها هم از طریق افزایش سرمایه در شرکت مذکور از محل مطالبات و هم بصورت نقدی از محل کارکرد همین واگنها انجام شود. از آنجائیکه این واگنها در حال سیر و فعالیت می باشند و صدور بارنامه از طریق شرکت ریل سیرکوثر انجام می گیرد تا زمان اخذ مجوز صدور بارنامه توسط شرکت پرتوبارفرابر خلیج فارس کلیه هزینه های حق دسترسی واگنهای باری به آن شرکت منتقل می شود و پس از اخذ مجوزصدور بارنامه توسط شرکت مذکور ، آن شرکت حق دسترسی واگنهای باری را جداگانه با راه آهن تسویه می نماید. این شرکت در حال انجام اقدامات لازم جهت تغییر مالکیت واگنها در شرکت راه آهن ج.ا.ا نیز می باشد که به محض اتمام به اطلاع سهامداران محترم می رسد. طبق آخرین گزارش تفسیری برای سه ماهه اول سال 1398 واگنهای باری جمعا مبلغ 105.704 میلیون ریال درآمد ومبلغ 85.719 میلیون ریال بهای تمام شده برآورد شده بود که با توجه به فرایند نقل و انتقال واگنها به شرکت زیرمجموعه درآمد و بهای تمام شده مندرج در گزارش تفسیری در شرکت اصلی به اندازه همین مبالغ کاهش می یابد و درآمد و هزینه ها ی مربوط به ناوگان باری در شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس انجام خواهند شد و درآمد عملیاتی شرکت اصلی برای سه ماهه اول سال جاری فقط مربوط به ناوگان مسافری و مبلغ 140.460 میلیون ریال برآورد میگردد که در اولین گزارش تفسیری این موضوع تشریح خواهد شد. در پایان یادآور می شود که این نقل و انتقال به ارزش دفتری بوده و هیچ گونه تأثیر سود و زیانی در دفاتر شرکت ریل سیر اتفاق نیفتاده و از این به بعد این شرکت ملزم به رعایت استاندارهای حسابداری شماره 18 و تهیه صورتهای مالی تلفیقی می باشد.

حسیر

 

ارسال نظر

تازه ها