کد خبر 46753

یک کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد

معاون گروه توسعه ملی ساخنار نامناسب در صورت‌های مالی را عمده‌ترین علت زیان‌دهی بانک‌ها بیان کرد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، علیرضا کدیور، معاون گروه توسعه ملی مشکل اصلی شرکت های زیان ده را قدیمی بودن تکنولوژی و روش های تولید آنها ارزیابی کرد و گفت: زیان دهی اغلب به واسطه مشکلات مالی شرکت ها است، یعنی مشکل اصلی وجود بدهی‌های سنگین بانکی، بدهی به تامین کنندگان و ... است که رسیدن به سوددهی شرکت را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر صنایع خودرویی بیش از بقیه صنایع به این واکاوی و تشخیص دلایل زیان دهی نیاز دارند؛ چراکه برخی از شرکت های خودرویی طی سال های گذشته چندین بار از محل تجدید ارزیابی ها افزایش سرمایه داده اند، اما همچنان درگیر زیان انباشته بوده و هستند و این زیان همواره نیز در حال افزایش است.

کدیور با اشاره به صنایع نساجی به عنوان صنایع بعدی دارای زیان انباشته تصریح کرد: ساختار مالی نامناسب به عنوان مهمترین عامل و سوءمدیریت به عنوان عامل بعدی از مهمترین دلایل زیان دهی شرکت هاست و مشکلات صنعت در جایگاه آخر قرار دارد.

ساختار نامناسب مالی؛دلیل زیان دهی صنایع بانکی

این فعال بازار سرمایه دلیل زیان دهی بخشی از صنایع بانکی را نیز وجود ساختار مالی نامناسب دانست و یادآور شد: در این میان مشکلات ناشی از اقتصاد کلان کشور به تشدید مشکلات موجود در ساختار نظام بانکی منجر شده است. این در حالی است که طی چند سال گذشته بانک ها اعم از خصوصی یا نیمه دولتی نیز جزو صنایعی بوده اند که بارها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داده اند،اما زیان انباشته آنها به طرز فزآینده ای افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت واکاوی دلایل زیان دهی بانک ها به عنوان یکی از صنایع مهم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور گفت: شرکت ها باید ضمن استفاده درست از فرصت ایجاد شده و حذف مالیات از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و ایجاد امکان خروج از ماده 141، به سمت تغییر در ساختار مالی و به روز رسانی حرکت کننند و با پایان  زیان، سودآوری محقق شود.

 

منبع:سنا 

ارسال نظر

تازه ها