کد خبر 44316

مشارکت ثتران در ساخت پروژه ای در منطقه 17

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران طی یک شفاف‌سازی از عقد قرارداد برای مشارکت در ساخت پروژه‌ای در منطقه 17 با سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران با سازمان نوسازی شهر تهران قراردادی به مبلغ 197 میلیارد و 615 میلیون و 500 هزار تومان منعقد کرده است؛ موضوع این قرارداد مشارکت در ساخت پروژه مجتمع مسکونی، تجاری و خدماتی مقدم در منطقه 17 شهرداری تهران می‌باشد. 

جزییات قرارداد: آورده سازمان شامل زمینی به مساحت تقریبی 15،920 مترمربع و کلیه هزینه ها و عوارض متعلقه به منظور صدور پروانه ساختمانی و آورده شرکت شامل هزینه انجام کلیه مطالعات اولیه، طرح های مقدماتی و طرح های اجرایی، هزینه ساخت و احداث کل مستحدثات موضوع قرارداد و کلیه هزینه های دستگاه نظارت و مدیریت طرح می باشد که قدرالسهم سازمان معادل 29 درصد و قدرالسهم شرکت معادل 71 درصد از کل پروژه تعیین گردید

نحوه تسویه: پس از انجام تعهدات طرفین و خاتمه یا فسخ بین طرفین پس از تعیین و تکلیف و انتقال قدرالسهم، مطالبات طرفین از یکدیگر، طبق مفاد قرارداد محاسبه و پس از واگذاری پروژه یا خاتمه قرارداد به هر دلیل ، از طرفین مطالبه و به نحو مقتضی انجام می گردد.

ثتران

 

ارسال نظر

تازه ها