کد خبر 43987

در تاریخ 9 اسفند

مجمع تشکیل شده در تاریخ 9 اسفند برای پتروشیمی آبادان با افزایش سرمایه 459 درصدی این شرکت موافقت نمود.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، سهامداران پتروشیمی آبادان که در تاریخ 9 اسفند به منظور افزایش سرمایه به مجمع فوق‌العاده رفته بودند با افزایش سرمایه 459 درصدی این شرکت موافقت نمودند و این افزایش سرمایه به تصویب رسید. 

بدین ترتیب سرمایه 63 میلیارد تومانی "شپترو" به 352 میلیارد تومان ارتقا یافت. 

شپترو

ارسال نظر

تازه ها