کد خبر 43371

پس از مدت‌ها انتظار سرانجام آگهی مجمع آمد

پس از مدت‌ها انتظار سهامداران تاریخ مجمع فوق‌العاده بانک تجارت برای افزایش سرمایه در سال 97 مشخص شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد،  مجمع فوق العاده  وتجارت جهت افزایش سرمایه روز شنبه 25 اسفند برگزار می گردد؛ مطابق با قانون نماد وتجارت فقط 5 روز دیگه می‌تواند مورد معامله قرار گیرد.

در صورتی که سهم با قیمت 180 تومان به مجمع رفته و افزایش سرمایه 458 درصدی به تایید برسد قیمت سهم تا حدود 39 تومان تعدیل می‌شود.

سناریوها از تعدیلات قیمتی "وتجارت" پس از افزایش سرمایه:

1- چنان‌چه با قیمت  170 تومان بسته شده و به مجمع برود قیمت سهم پس از بازگشایی به 37 تومان می‌رسد.

2- اگر با قیمت 180 تومان برای مجمع آماده شود با رقم  39 تومان آماده بازگشایی می‌شود. 

3- در صورتی که با قیمت 200 تومان بسته و برای افزایش سرمایه به مجمع رود با قیمت 43 تومان بازگشایی خواهد شد. 

وتجارت

ارسال نظر

تازه ها