کد خبر 37357

بانک حکمت ایرانیان از محل مطالبات و آورده نقدی، مبلغ 200 میلیارد تومان افزایش سرمایه داده است و از سرمایه 400 میلیارد تومانی به سرمایه 600 میلیارد تومانی رسیده است.

با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر می باشد، با تدوین برنامه ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند. در این راستا بانک حکمت ایرانیان با افزایش سرمایه 50درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی از 400 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان افزایش داده است.

 

ارسال نظر

تازه ها