کد خبر 37330

آمارهای ضعیف منتشر شده از سوی دومین اقتصاد جهان(چین) نشان از کاهش صادرات و واردات این کشور در سال 2018 دارد. این آمارها در کنار تنش های تجاری موجود میان چین و آمریکا زمینه را برای کاهش قیمت نفت هموار کرد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، آمارهای رسمی نشان از کاهش صادرات چین در ماه پایانی 2018 دارد.

بر اساس آمارها چین در ماه دسامبر صادرات خود را 4.4 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2017 کاهش داده است.

در طی دو سال گذشته چنین  افتی در چین سابقه نداشته است؛ این موضوع خبر از تضعیف اقتصاد چین می دهد.

در زمینه واردات نیز چین از سال 2016 تاکنون بیشترین کاهش به میزان 7.6 درصد را در سال 2018 به ثبت رسانده است.

آمارهای ضعیف اقتصادی چین در کنار بی نتیجه ماندن گفت و گوها میان سران چین و آمریکا زمینه ها برای افت قیمت نفت را فراهم نموده است.  

 

ارسال نظر

تازه ها