کد خبر 37147

پس از سایپا افزایش قیمت بیش از 30 درصدی ایران خودرو هم بر روی کدل منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، به دلیل متنوع بودن محصولات نرخ میانگین قبلی فروش محصولات و همچنین نرخ های جدید فروش محصولات به صورت میانگین در اطلاعیه ثبت شده است. در خصوص خودروهایی که مشمول قیمت گذاری میباشند افزایش فوق برای خودروهای تعهد شده از تاریخ 1397/6/1 لغایت 1397/9/30 با نرخ 30درصدافزایش میباشند و برای تعهدات بعد از تاریخ1397/10/1 بر اساس 5درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار منظور خواهد شد.در خصوص خودرو هایی که مشمول قیمت گذاری نمیباشند ، افزایش قیمت براساس 5درصد کمتر از حاشیه بازار از تاریخ 1397/06/01 اعمال خواهد شد. 

در فایل پیوست لیست کامل افزایش قیمت ها آورده شده است:

 

دانلود فایل
ارسال نظر

تازه ها