کد خبر 33205

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در سامانه کدال با انتشار یک اطلاعیه مبنی بر اعلام نتیجه برگزاری مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری اداری واقع در الهیه شمالی خیابان بیدار از واگذاری این ساختمان به شرکت گهر انرژی سیرجان(سهامی خاص) خبر داد.

براساس این اطلاعیه 30% از مبلغ کل موضوع مزایده حداکثر 10 روز بعد از اعلام کتبی به نفر برنده و 65% مبلغ موضوع مزایده در زمان تحویل ملک حداکثر 60 روز بعد و 5% مبلغ موضوع مزایده در دفترخانه رسمی همزمان با انتقال سند انجام خواهد شد. همچنین مبلغ 12 میلیارد ریال در تاریخ 97/08/30 به عنوان تضمین تا زمان عقد قرارداد به حساب اعلام شده در آگهی منتشر شده در صفحه 8 روزنامه اطلاعات مورخ 97/09/06 واریز گردید که بعد از امضا قرارداد توسط طرفین معامله مبلغ مذکور نیز به عنوان بخشی از ثمن معامله محسوب می گردد.

وهور

 

 

 

 

 


 

ارسال نظر

تازه ها