کد خبر 33198

یکی از اتفاق های مهم برای شرکت‌هایی که در بازار بورس فعالیت دارند، افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه چیست و به چه شکلی اتفاق می افتد و چه تاثیری در سهم هر سهامدار می گذارد؟

یکی از مهم ترین شاخصه های شرکت ها میزان سرمایه و منابع مالی است که در اختیار دارند. خیلی وقت ها شرکت‌ها تصمیم به افزایش سرمایه و تامین منابع مالی در شرکت خود دارند و این موضوع را با سهام داران شرکت مطرح می‌کنند. در صورت توافق بین سهامداران و شرکت و گرفتن مجوز برای افزایش سرمایه از طرف بورس، این کار صورت می گیرد. این افزایش سرمایه به چند روش مختلف انجام می شود که در زیر هر کدام از روش ها به تفکیک آورده شده است:

روش های افزایش سرمایه

  1. سود انباشته

یکی از راه‌های افزایش سرمایه، تامین منابع مالی شرکت توسط سود انباشته است. شرکت ها با توجه به قانون تجارت باید هر ساله بخشی از سود به دست آورده خود را به در یک حساب جدا به نام سود انباشته نگه دارند. در همین زمان یک شرکت تصمیم به افزایش سرمایه می گیرد، یکی از راه های افزایش سرمایه استفاده از سود انباشته است که در صورتی اتفاق می افتند که شرکت یک سود انباشته قابل توجهی دارد و نمی خواهد آورده نقد جدیدی را وارد شرکت خود کند. پس تصمیم می گیرد که با استفاده از سود انباشته خود افزایش سرمایه دهد. در افزایش سرمایه میزان مالکیت شما تغییری نکرده است، تعداد سهم های شما بیشتر می شود اما به همان مقدار هم قیمت هر سهم کاهش می‌یابد.

 

     2. آورده نقدی

در این روش شرکت سود انباشته قابل توجهی ندارد یا نمی خواهد از سود انباشته خود برای افزایش سرمایه استفاده کند، پس تصمیم می‌گیرد با ایجاد سهم‌های جدید، نقدینگی و آورده های نقدی جدیدی را وارد چرخه مالی شرکت خود کند. پس شرکت در یک مدت کوتاه و معینی از فروش یکسری سهم خبر می‌دهد، این سهم‌ها در ابتدا برای سهام‌داران قدیمی ارسال می شود که به آن حق تقدم می‌گویند، حالا سهام دار می تواند یا این حق تقدم را برای خود نگه ندارد و به سرمایه گذاران دیگر بفروشد، می تواند هم با پرداخت مبلغ اسمی سهام نزد شرکت، آن سهم را برای خود خریداری کند و نگه دارد.

اگر فردی از این سهام حق تقدم استفاده نکند، یعنی نه مبلغ اسمی را بپردازد و نه آن را بفروشد، شرکت پس از پایان مهلت پذیره نویسی سهام، آن سهم استفاده نشده را به اختیار خود می فروشد و پس از کم کردن کارمزد به حساب آن سهام دار واریز می کند.

   3. تجدید ارزیابی

 یکی دیگر از روش های افزایش سرمایه تجدید ارزیابی است، یعنی شرکت ها دارایی های ثابت و مشهود خود را بررسی کرده و ارزش دارایی های خود را به روز می کنند. با این کار بدون آورده نقدی و استفاده از سود انباشته، شرکت افزایش سرمایه می دهد.

خبر افزایش سرمایه شرکت ها پس از تصویب در مجمع فوق العاده، در سیستم کدال که مربوط به افشای اخبار مهم شرکت های بورسی است قرار داده می شود.

 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها