کد خبر 33190

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت داروسازی امین با انتشار یک اطلاعیه در سامانه کدال از  دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد. بر اساس این اطلاعیه در شرایط ویژه کشور و تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی و ضرورت تامین مواد مورد نیاز ، در حال حاضر مواد اولیه موثره دارویی مشمول ارز دولتی و مواد جانبی و بسته بندی مشمول ارز نیمایی شده است . از طرفی مواد اولیه داخلی نیز حسب مورد تغییرات چشمگیر داشته اند . با افزایش مواد اولیه نرخ برخی محصولات از طرف سازمان غذا و دارو رسماً افزایش قیمت گرفته اند (‌مدارک مربوطه پیوست می باشد ) ضمناً به جهت نیاز بازار و پوشش بودجه آحاد تولید نیز تغییر و افزایش تعدادی داشته است . لذا با توجه به بررسی انجام شده پیش بینی می گردد برآورد مبلغ فروش نسبت به پیش بینی اولیه حدود 28% افزایش می یابد . از طرفی با توجه به افزایش نرخ محصولات و آحاد تولید ، درصد بهای تمام شده کالا فروش رفته به فروش سال جاری به 96/12/29 حدود 3 درصد کاهش نشان می دهد . لازم به توضیح است میانگین نرخ محصولات کارمزدی که حدود 10% میزان فروش شرکت را تشکیل می دهد به دلیل تفاوت زیاد نرخ آنها و تغییرات تعدادی در میانگین نرخ محصولات شرکت منظور نشده است.

دامین

 

ارسال نظر

تازه ها