کد خبر 33160

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت های گروه بهمن و سرمایه‌گذاری صنعت نفت صورت های مالی میان‌دوره‌ ای 6 ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را به صورت حسابرسی شده منتشر کردند.

گروه بهمن با سرمایه 10 هزار میلیارد ریال، در نیمه نخست سال جاری، مبلغ 133 میلیارد و 675 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 13 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی پیش 550 درصد افزایش را نشان می دهد.

"خبهمن" در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 96، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ 19 میلیارد و 386 میلیون ریال اعلام کرده و بدین ترتیب مبلغ 2 ریال سود به ازای هر سهم خود محقق کرده بود.

افزایش 3 هزار درصدی در سود هر سهم "ونفت"

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت با سرمایه یک هزار و 650 میلیارد ریال، در نیمه نخست سال جاری، مبلغ 58 میلیارد و 96 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 35 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی پیش 3 هزار و 400 درصد افزایش را نشان می دهد.

"کپرور" در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 96، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ 2 میلیارد و 435 میلیون ریال اعلام کرده و بدین ترتیب تنها مبلغ یک ریال سود به ازای هر سهم خود محقق کرده بود.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت دلیل تغییرات واقعی دوره منتهی به 31 شهریور 1397 (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی را به شرح زیر اعلام کرد:

درآمدهای واقعی فوق در تاریخ ذکر شده، بدون احتساب سود سهام شرکتهای تابعه بوده که با اعمال آن در پایان سال مالی سود واقعی هر سهم شناسایی خواهد شد.

منبع: سنا

ارسال نظر

تازه ها