کد خبر 33159

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت های سرمایه گذاری مس سرچشمه و بیمه دانا صورت های مالی میان‌دوره‌ ای 6 ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را به صورت حسابرسی شده منتشر کردند.

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با سرمایه 2 هزار و 800 میلیارد ریال، در نیمه نخست سال جاری، مبلغ 249 میلیارد و 35 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 89 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی پیش 2 درصد کاهش را نشان می دهد.

"سرچشمه" در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 96، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ 182 میلیارد و 863 میلیون ریال اعلام کرده و بدین ترتیب مبلغ 91 ریال سود به ازای هر سهم خود محقق کرده بود.

افزایش یک درصدی در سود هر سهم "دانا"

شرکت بیمه دانا با سرمایه ثبت شده یک هزار و 20 میلیارد و 373 میلیون ریال، در نیمه نخست سال جاری، مبلغ 127 میلیارد و 210 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 85 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی پیش تنها یک درصد افزایش را نشان می دهد.

"دانا" در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 96، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ 85 میلیارد و 611 میلیون ریال اعلام کرده و بدین ترتیب مبلغ 84 ریال سود به ازای هر سهم خود محقق کرده بود.

منبع: سنا

ارسال نظر

تازه ها