کد خبر 32974

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو صورت های مالی میان‌دوره‌ ای 6 ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با سرمایه یک هزار و 500 میلیارد ریال، در نیمه نخست سال جاری، مبلغ 160 میلیارد و 220 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 107 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی پیش 15 درصد افزایش را نشان می دهد.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره، در نهایت مبلغ 5 هزار و 786 میلیارد و 640 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"خگستر" در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند 96، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ 139 میلیارد و 420 میلیون ریال اعلام کرده و بدین ترتیب مبلغ 93 ریال سود به ازای هر سهم خود محقق کرده بود.

ارسال نظر

تازه ها