کد خبر 32954

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت سرمایه گذاری بوعلی صورت های مالی میان‌دوره‌ ای 9 ماهه سال مالی منتهی به 30 بهمن 97 را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه گذاری بوعلی با سرمایه یک هزار و 600 میلیارد ریال، در 9 ماه منتهی به 30 آبان 1397، مبلغ 732 میلیارد و 683 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 458 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی پیش 75 درصد افزایش را نشان می دهد.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره، در نهایت مبلغ 870 میلیارد و 459 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"وبوعلی" در دوره 9 ماهه سال مالی منتهی به 30 بهمن 96، به صورت حسابرسی نشده، سود خالص را مبلغ 419 میلیارد و 439 میلیون ریال اعلام کرده و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و 262 ریال سود به ازای هر سهم خود محقق کرده بود.

 

ارسال نظر

تازه ها