کد خبر 32944

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت ارتباطات سیار ایران صورت های مالی میان‌دوره‌ ای 6 ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را حسابرسی شده منتشر کرد.

 شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه 9 هزار و 600 میلیارد ریال، در نیمه نخست سال جاری، مبلغ 18 هزار و 438 میلیارد و 110 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و 921 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی پیش 12 درصد افزایش را نشان می دهد.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره، در نهایت مبلغ 22 هزار و 575 میلیارد و 345 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"همراه" در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند 96، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ 16 هزار و 535 میلیارد و 967 میلیون ریال اعلام کرده و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و 722 ریال سود به ازای هر سهم خود محقق کرده بود.

 

ارسال نظر

تازه ها