کد خبر 32879

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در پی انتشار یک اطلاعیه در سامانه کدال از  تغییرنرخ فروش شیرخام توسط انجمن های صنفی کارفرمایی خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه افزایش نرخ شیر خام توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکنون ابلاغ نگردیده است شایان ذکر اینکه اثرات مدنظر درنرخ فروش علی رغم اینکه اعلام نگردیده در اطلاعات کنونی شرکت اعمال شده است همچنین نرخ فروش شیر در شش ماهه دوم سال مالی 1397، با احتساب حمل و نقل و شاخص های کیفی شیر خام مبلغ 21،000 ریال در نظر گرفته و از ابتدای مهرماه فروش شیر خام با نرخ مذکور صورت گرفته است. لذا از آنجا که مبالغ فروش برآوردی برای شش ماهه دوم سال مالی 1397 متناسب با افزایش نرخ فروش شیرخام مدنظر انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران می باشد. لذا در صورت ابلاغ نرخ مذکور به این شرکت نیز در برآوردهای عملیاتی شرکت برای سال مالی 1397 تغییری ایجاد نخواهد کرد.

 

 

زبینا

ارسال نظر

تازه ها