کد خبر 32826

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در پی انتشار یک اطلاعیه در سامانه کدال از  معاملات با اشخاص وابسته و تغییر در ترکیب مشتریان خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه جهت تغییر در ترکیب مشتریان شرکت ،مقدار 25 تن شیر تولیدی روزانه جمعا" به میزان 17 درصد از مبالغ فروش پیش بینی شده برای شش ماهه دوم سال 1397 به عنوان مواد اولیه جهت تولید محصولات شرکت کیمیای وحدت اسپادان (شرکت سرمایه پذیر) با نرخ میانگین 21.500 ریال تا پایان سال به شرکت مذکور فروخته خواهد شد شایان ذکر اینکه این موضوع در گزارش تفسیری مدیریت منتهی به 1397/06/31در قالب صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده لحاظ شده است بدین ترتیب بر برآورد کلیه درآمدها و عملکرد سال 1397 تغییری ایجاد نمی کند.

زگلزگلدشت1

ارسال نظر

تازه ها