کد خبر 32765

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت  آتیه داده پرداز در نظر دارد به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ500,000,000,000 ریال به مبلغ 750,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته که در تاریخ 1397/09/07 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.

اپرداز

 

ارسال نظر

تازه ها