کد خبر 32692

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با توجه به تامین مواد اولیه صنایع از طریق بورس کالا، باید نگاه مسئولان تصمیم گیر به پیوند جدایی ناپذیر میان بورس و تولید است؛ با این نگاه و حمایت مناسب از بورس، می توان به تولید کشور سروسامان داد و از شفافیت داده های بورس نیز در راستای ایجاد نظم و تعادل به بازارها استفاده کرد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید: طی سال های گذشته و با عرضه بسیاری از کالاهای مهم و اساسی در بورس کالا، شاهد پیوند ناگسستنی تولید و بورس کالا هستیم به طوریکه هر مقدار که عرضه ها در بورس بیشتر شده، روند تامین مواد صنایع پایین دستی نیز از طریق بورس بهتر شده و تولید در مسیر رشد قرار گرفته است. 

حسین معروف  گفت: با حمایت درست از تولیدکنندگان کشور و رسیدن سود مناسب به آنها، شاهد کاهش فعالیت های سفته بازی و واسطه گری های مخرب در اقتصاد خواهیم بود؛ در این بین یکی از مسیرهای هموار و هدفمند برای حمایت از تولید، تمرکز زنجیره تولید محصولات در بورس کالاست.

معروف اظهار داشت: متاسفانه به دلیل وجود برخی موانع بر سر راه تولید، شاهد رونق فعالیت های سفته بازی و واسطه گری به جای تولید هستیم که اگر مولفه های اقتصادی رعایت شود و بدون ایجاد محدودیت، قیمت ها به شکل واقعی و براساس عرضه و تقاضا در بورس کشف شود، رشد انگیزه تولیدکنندگان را به همراه دارد. 

وی با بیان اینکه تقویت نقش بورس کالا به اقتصاد تولیدمحور و برخورداری از اقتصاد سالم کمک می کند، افزود: با توجه به تامین مواد اولیه صنایع از طریق بورس کالا، باید نگاه مسوولان تصمیم گیر به پیوند جدایی ناپذیر میان بورس و تولید است؛ با این نگاه و حمایت مناسب از بورس، می توان به تولید کشور سروسامان داد و از شفافیت داده های بورس نیز در راستای ایجاد نظم و تعادل به بازارها استفاده کرد. 

سنجش عیار شرکت ها با میزان فروش در بورس کالا

وی در ادامه به تاثیر عرضه محصولات در بورس کالا در بهبود کیفیت محصولات تولیدی اشاره کرد و گفت: رشد فروش محصولات یک شرکت در بورس کالا به طور مستقیم با عملکرد مناسب آن شرکت ارتباط دارد به عبارت دیگر آمار فروش هر شرکت نشانگر مدیریت صحیح آن واحد است که به صنایع پایین دست خود در راستای تکمیل زنجیره تولید کمک کرده است. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان عنوان کرد: بورس کالا علاوه بر نقش موثری که در تولید داشته است، زمینه ساماندهی مبادلات و تنظیم بازار را نیز برقرار کرده است به بیان دیگر پیش از تاسیس بورس کالا عمده معاملات براساس روابط و سلیقه جاری بود اما با الکترونیکی شدن معاملات توسط بورس، ضابطه و قانون بر دادوستدها حاکم شده و دیگر امکان فروش یک محصول به فرد مورد نظر عرضه کننده وجود ندارد چراکه خریداران در بورس با شرایطی برابر به رقابت می پردازند.

منبع: کالا خبر

ارسال نظر

تازه ها