کد خبر 32558

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد و به نقل از فولاد ملی ایران، شرکت فولاد خوزستان در آخرین گزارش تولید و فروش ماهانه آبان ماه موفق به تحقق 1311 میلیارد تومان فروش از ناحیه محصولات شده است و به طور کلی تا کنون 6 هزار و هفتصد میلیارد تومان فروش محقق نموده است. سهم صادرات محصولات این شرکت حدود 750 میلیارد تومان معادل 57 درصد مبالغ فروش می باشد. بیشتر رقم فروش نیز مربوط به بلوم و بیلت صادراتی است که معادل 660 میلیارد تومان است و معادل 50 درصد سبد فروش شرکت را شامل می شود.

در ماه گذشته یعنی مهر ماه شرکت توانسته بود 880 میلیارد تومان از محل فروش را محقق نماید که در مقایسه با آبان ماه، شرکت توانسته است 49 درصد رشد در فروش محصولات خود را محقق نماید. از نظر حجم فروش نیز شرکت با 46 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته حدود 411 تن محصول به فروش رسانده است. به طور کلی حجم فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 8 درصدی داشته است.

در قسمت نرخ ها نیز، نسبت به ماه گذشته اسلب، 2 درصد و بلوم و بیلت با 5 درصد رشد همراه بوده است و نرخ گندله 3 درصد کاهش داشته است. این افزایش یا کاهش ناچیز نسبت به افزایش های 20 الی 30 درصدی در ماه های گذشته بسیار ناچیز بوده و نرخ ها نسبت به ماه گذشته تقریبا ثابت بوده اند. باید توجه کرد که گزارش خوب شرکت در مهرماه بنا به افزایش نرخ ها بوده است در حالی که گزارش پیش رو که خود رکوردی در گزارشات ماهانه سال 1397 می باشد، به علت افزایش حجم فروش محقق شده است. پیشتر نیز در گزارشات پیشین اشاره کرده بودیم که افزایش حجم فروش از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که برای افزایش فروش سیاست های بازاریابی باید تدارک دیده شود اما افزایش نرخ ها از عوامل بیرونی تعیین می شود.

به طور کلی گزارش آبان ماه بهترین گزارش فولاد خوزستان در سال جاری بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها