کد خبر 32501

مپنا به عنوان یکی از شرکت های سازنده نیروگاه های برقی در عراق شناخته می شود، سازنده ای که برخی پیش بینی می کنند با توجه به شرایط ایجاد شده برای بازار عراق نتواند به فعالیت خود ادامه دهد اما با نگاهی عمیق تر چنان برمی آید که این امر شدنی نیست و ادامه فعالیت مپنا نمی تواند با مشکل جدی رو به رو شود.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان برق و هم چنین سازندگان نیروگاه های برقی در عراق شناخته می شود. در این بین بخش دولتی نقش کلیدی در متصل کردن بخش شبکه برقی عراق به ایران دارد و در مقابل بخش خصوصی به عنوان سازنده نیروگاه های برقی در این کشور شناخته می شود. 

شرایط برقی عراق به صورت بحرانی بوده و نیاز به واردات هر چه بیشتر برق و ساخت نیروگاه های برقی در آن حس می شود؛ قطع برق در جنوب عراق در سال گذشته همراه با اعتراض مردم، به خوبی نشان دهنده شرایط بحرانی می باشد.

کمبود برق ایران در برهه ای از زمان شرایطی را ایجاد کرد تا توجه ها به سمت تامین نیاز داخل کشیده شود و الویت تامین برق داخل در دستور کار قرار گیرد از طرفی بدهی عراق به ایران بابت واردات برق در کنار موضوع یاد شده زمینه های قطع صادرات به عراق را فراهم آورد، در چنین موقعیتی ساخت نیروگاه برقی در عراق به منظور تامین برق و حفظ ثبات موضوع با اهمیت به شمار می رود. 

مپنا به عنوان یک شرکت خصوصی که در بازار نیروگاهی عراق فعالیت دارد و به صورت پیمانکاری پروژه های ساخت نیروگاه ها را بر عهده می گیرد شناخته می شود؛  طی سال های جاری مبلغ قراردادهای ساخت نیروگاه های برقی مپنا در عراق به 2.5 تا 3 میلیارد دلار می رسد. اما اخیرا اخبار مربوط به قرارداد برقی عربستان با عراق به عنوان تهدیدی برای درآمد مپنا به شمار می رود، بررسی عمیق تر این موضوع نشان می دهد عربستان خود شبکه گسترده برق نداشته و برق نیروگاهی عربستان با گاز مایع تأمین می شود بنابراین توانایی صادرات برق را ندارد. هم چنین در بخش ساخت نیروگاه نیز عربستان هیچ گونه تکنولوژی نداشته در حالی که مپنا از توربین نسل E جهت ساخت نیروگاه های برق استفاده می کند، بنابراین می توان گفت در این بخش نیز عربستان تهدیدی برای مپنا محسوب نمی شود.  

اما آنچه که می تواند فعالیت مپنا در عراق را با حاشیه خطر روبه رو کند، شرایط تحریمی آمریکا علیه ایران است که شرایط را برای نقل و انتقال مالی دشوار می کند. در این حالت نیز تشکیل سازوکار مالی ایران با دیگر کشورها می تواند دشواری مسیر انتقال پول را از بین برده و خطر تهدید مپنا را در عراق را از بین ببرد. بدین جهت می توان همچنان به بازار عراق جهت درآمدزایی به واسطه ساخت نیروگاه و تامین برق امیدوار بود.

ارسال نظر

تازه ها