کد خبر 30455

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت شرکت گروه دارویی البرز با انتشار یک شفاف سازی در سامانه کدال از برگزاری یک مزایده خبر داد.

براساس این گزارش شرکت گروه سرمایه گذاری البرز درنظر دارد تعداد 97999978سهم شرکت داروسازی آتی فارمد که معادل 35درصد از کل سهام شرکت مزبور می باشد به مبلغ کل 144735میلیون ریال و تعداد 73499550 سهم شرکت البرز زاگرس که معادل 35 درصد از کل سهام مزبور می باشد به مبلغ کل 174685 میلیون ریال را به شرح مندرج در آگهی مندرج ضمیمه در تاریخ 97/08/01 روز سه شنبه اقدام نماید.

والبر

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها