کد خبر 30390

داروسازی دکتر عبیدی مجوز افزایش سرمایه 200 درصدی را دریافت کرد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بر اساس مجوز صادر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار داروسازی دکتر عبیدی اجازه افزایش سرمایه از مبلغ 61 میلیارد تومان به 201 میلیارد تومان را دریافت کرد. 

 50% از  مطالبات و آورده نقدی و 150% از محل سود انباشته صورت می گیرد. 

دعبید

ارسال نظر

تازه ها