کد خبر 30388

مجوز افزایش سرمایه 85 درصدی ذوب آهن اصفهان از سوی سازمان صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت ذوب آهن اصفهان برای افزایش سرمایه 85 درصدی مجوز گرفت. 

بدین ترتیب سرمایه این شرکت از 3318 میلیارد تومان به 6150 میلیارد تومان افزایش می یابد. 

ذوب

ارسال نظر

تازه ها